KSUB Light

KSUB Light är en styr- och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll och är en enklare version av KSUB.

KSUB Light är en styr- och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll. Den övervakar regelbundet spjällets ändlägen.

KSUB Light versionen används med fördel som slavenhet i nätverk med masterenheten SUSA men kan också användas som fristående enhet med beaktning på Light versionens in- och utgångar.

KSUB Light är en mindre utbyggd version av KSUB med:

  • 4 brandspjäll i 2 spjällgrupper
  • 48 h eller 7 dagars intervall för spjälltest
  • Ingång för externt brandlarm
  • Inbyggd transformator 230/24 VAC

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.

Produktvalsprogrammet

I Produktvalsprogrammet räknas enkelt antal enheter fram enligt den mest kostnadseffektiva lösningen.

Produktvalsprogrammet