Verkstad för rektangulära ventilationskanaler även i Stockholm

För att möta den stora efterfrågan på våra kanaler startade Grundström under våren 2018 upp tillverkning i en ny verkstad i Stockholm. Vi kunde på så sätt erbjuda våra kunder ökad flexibilitet och ett mer ekonomiskt logistikkoncept. Genom att tillverka ventilationskanalerna närmare kunden hjälper vi till att hålla kostnaderna nere – och som en bonus sparar vi även på miljön.

Stockholm – en attraktiv plats för oss som företag

När det gällde att utvidga vår verksamhet och inrätta oss på en plats utanför Lomma, så kändes Stockholm med dess läge och bra förbindelser som ett naturligt val. Vi hade redan vuxit oss starka på Stockholmsmarknaden och skulle genom att etablera oss lokalt komma närmare våra kunder.

För Grundström som företag var Stockholm med sitt starka näringsliv, sin storlek och dynamik en attraktiv plats för oss att etablera oss i. Vi ser mycket positivt på framtiden i regionen med dess närområden.

2018 inleddes produktion av rektangulära ventilationskanaler i Stockholm

Våren 2018 etablerade vi oss så med ny verkstad i Tyresö i Stockholm och produktionen av ventilationskanaler, närmare bestämt rektangulära kanalsystem, kunde startas även i den kungliga huvudstaden. Sedan tidigare har vi tillverkning i Lomma i Skåne.

Ventilationskanaler under tillverkning i vår verkstad i Stockholm
Ventilationskanaler under tillverkning i vår verkstad i Stockholm

Läget i Stockholm ger oss kortare transportvägar

Att slå oss ned i Stockholm var ett beslut som i hög grad grundades på att vi ville fortsätta leverera vår välkända och höga produktkvalitet och samtidigt kunna erbjuda våra kunder en förbättrad leveransflexibilitet och ett mer ekonomiskt logistikkoncept.

Stockholm ligger nästan i mitten av Sverige och genom att finnas närmare kunderna så blir det kortare transportvägar och därmed snabbare och billigare leveranser. Vi väljer alltid att tillverka produkterna optimalt så att det blir kortast och billigast möjliga transport från produktion till byggarbetsplats.

Genom en lokal etablering så sparar vi också mycket på miljön då vi kan minimera transportsträckor och utsläpp.

Snabba leveranser förenklar livet för både montörer och projektledare

Vi erbjuder snabba och säkra leveranser av delar som ni eventuellt kan sakna för att kunna gå vidare med monteringen. Detta innebär att vi i hög grad kan underlätta arbetsförhållandena för både montörer och projektledare.

Fler fördelar med att välja oss som leverantör av kanaler och detaljer →

Grundström – er ventilationsexpert i Stockholm!

Grundström erbjuder helhetslösningar inom ventilation och är en av Sveriges största återförsäljare och tillverkare av cirkulära- och rektangulära kanalsystem. Vi håller hög kvalitet och har ett kunnande som sträcker sig över decennier. Kort sagt, vi är er ventilationsexpert i Stockholm!

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till med just ert projekt! Vi löser det mesta.