Ventilationskanaler är vår specialitet

I Sverige lever och arbetar människor i stor utsträckning inomhus där de blir beroende av att ventilationssystemen fungerar som de ska. God ventilation är en förutsättning för ren luft och en hälsosam inomhusmiljö. Grundström som är en av Sveriges största återförsäljare av kanalsystem erbjuder effektiva ventilationssystem med hög kvalitet.

Därför är det så viktigt med bra ventilation

Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt både för produktivitet och hälsa. Bra ventilation har flera fördelar:

  • Minskad risk för astma och allergier.
  • Du sparar energi
  • Bättre hälsa och ökad livskvalitet
  • För företag: ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro
  • Extra viktigt att få in bra ventilation med dagens täta hus

Ventilationen viktig för företagens produktivitet

För företag är en väl fungerande ventilation viktig för produktiviteten och för att medarbetarna ska hålla sig friska och må bra. Dålig luft gör att man blir trött snabbare, får svårt att koncentrera sig och därmed presterar sämre.

Visste du att vi tillbringar 90% av vår tid inomhus?

Dagens människor vistas runt 90% av sin tid inomhus. Vi arbetar inomhus, sover inomhus och tillbringar även en stor del av vår fritid inomhus. Då är det extra viktigt att ventilationen som förser oss med frisk luft fungerar som det är tänkt.

Ventilationssystemets uppgift är inte bara att tillföra frisk luft utan också att transportera bort gammal luft som kan innehålla föroreningar både från människor, byggnadsmaterial och inredning. Även fukt och verksamheter som sker inomhus kan bidra till dålig luft.Idag vistas de flesta människor mest inomhus vilket gör att ventilationen blir extra viktig
Idag vistas de flesta människor mest inomhus vilket gör att ventilationen blir extra viktig.

Allt högre krav på ventilationssystemens effektivitet

Frisk luft behöver tillföras utifrån och på ett sätt som inte åstadkommer obehagligt drag eller andra problem. Gammal luft ska renas och föroreningar transporteras bort.

Kraven på energieffektiva sätt att genomföra detta och på ventilationssystemens utformning ökar hela tiden. Även för ingående komponenter som fläktar, värmeväxlare och motorer ställs allt högre krav på effektiviteten. Under de senaste decennierna har ventilationssystemens och deras komponenters effektivitet kontinuerligt ökat.

Utnyttja vårt kunnande och höga kvalitet

Grundström är en av Sveriges största återförsäljare och tillverkare av cirkulära- och rektangulära kanalsystem. Vi har ett kunnande inom ventilation som sträcker sig över decennier och tummar inte på kvaliteten. Ventilationskanaler är vår specialitet och det finns många fördelar med att anlita oss.

Läs mer om fördelarna med att välja Grundström →

Vill du veta mer om våra ventilationskanaler?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring era behov och hur vi bäst kan hjälpa till med en genomtänkt ventilationslösning!