Nyheter

Öppet i sommar – Stockholm och Lomma

Öppet i sommar – Stockholm och Lomma

Nu är sommaren här och vi på Grundström kommer att ha öppet hela sommaren i Lomma

Vår Stockholms avdelning har vi stängt v28-v29

vi önskar er en trevlig sommar

Ny prislista för Rektangulära kanaler & detaljer 2022

Prisavisering-November

Stålpriserna fortsätter att stiga på den internationella stålmarknaden. Orsaken till detta är att efterfrågan på stål är större än utbudet, det beror delvis på nedläggningen av flera stålverk orsakade av Corona-pandemin.

Därför måste vi nu göra ytterligare prisjustering från och med den 15 November 2021.

På grund av den stora osäkerheten om stålprisernas utveckling kan vi för närvarande inte informera om de exakta justeringarna.

Med vänliga hälsningar
Peter Grundström
Grundström i Lomma AB

Prisavisering

Prisavisering

Stålpriserna på den internationella stålmarknaden har stigit markant. Orsaken till detta är att efterfrågan på stål är större än utbudet, det beror delvis på nedläggningen av flera stålverk orsakade av Corona-pandemin.

Därför måste vi nu göra en prisjustering från och med den 1 maj 2021.

På grund av den stora osäkerheten om stålprisernas utveckling kan vi för närvarande inte informera om de exakta justeringarna.

Med vänliga hälsningar
Peter Grundström
Grundström i Lomma AB

www.grundvent.se

Till våra kunder angående Coronaviruset, Covid-19

Till våra kunder angående Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronavirusets spridning och med den utveckling vi ser om kring oss vill vi informera dig som kund.

Vi har full produktion igång på alla våra tillverkningsställen och kan leverera som vanligt.

Vi följer uppdateringar från Folkhälsomyndigheten, MSB och WHO. Skulle något hända kommer vi att vara snabba med att uppdatera vår personal och våra kunder om detta.

Grundström i Lomma AB