KSUE

KSUE är en styr- och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll och luftbehandlingsaggregat (fläkt).

KSUE är en styr och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll och luftbehandlingsaggregat (fläkt). Enheten övervakar regelbundet spjällets ändlägen. Enheten kan användas helt fristående eller som slavenhet i nätverk med masterenheten SUSA.

  • Fristående eller slavenhet
  • 16 brandspjäll i 8 spjällgrupper
  • 4 rökdetektorslingor (max 5 per slinga)
  • Hanterar 1 luftbehandlingsaggregat (fläkt)
  • 48 timmar, 7 eller 30 dagars intervall för spjälltest
  • Spjälltest i sekvens
  • Ingång för externt brandlarm (EXT)
  • Ingång för nattdrift alternativt spjälltest
  • A- och B-larmsrelä (brand-/summalarm)
  • Inbyggd transformator 230/24 VAC

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.

Produktvalsprogrammet

I Produktvalsprogrammet räknas enkelt antal enheter fram enligt den mest kostnadseffektiva lösningen.

Produktvalsprogrammet