KBOX

KBOX är ett tillbehör som förenklar anslutningen mellan brandspjäll och styrenhet.

KBOX förenklar anslutningen mellan brandspjäll och styrenhet. Den underlättar dessutom parallellkoppling av två spjäll till en och samma spjällgrupp. Det behövs alltid en KBOX till varje spjäll.

Den har uppmärkta inkopplingsplintar. En kabel med endast 4 ledare ansluts mellan styrenhet och kopplingsbox-/ar. Med den integrerade testknappen kan du manuellt testköra spjället.

Avsedd för säkerhetsmotorer med fjäderåtergång som Belimo 24 V eller liknande. Kompatibel med SUSA, KSUE, KSUB, KSUB Light, KSUD.

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.

Produktvalsprogrammet

I Produktvalsprogrammet räknas enkelt antal enheter fram enligt den mest kostnadseffektiva lösningen.

Produktvalsprogrammet