KSUB

KSUB är en styr- och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll och luftbehandlingsaggregat (fläkt).

KSUB är en styr och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll och luftbehandlingsaggregat (fläkt). Enheten övervakar regelbundet spjällets ändlägen. Enheten kan användas helt fristående eller som slavenhet i nätverk med masterenheten SUSA.

  • Fristående eller slavenhet
  • 4 brandspjäll i 2 spjällgrupper
  • 2 rökdetektorslingor (max 5 per slinga)
  • Hanterar 1 luftbehandlingsaggregat (fläkt)
  • 48 h eller 7 dagars intervall för spjälltest
  • Ingång för externt brandlarm alternativt nattdrift
  • A- och B-larmsrelä (brand-/summalarm)
  • Inbyggd transformator 230/24 VAC

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.

Produktvalsprogrammet

I Produktvalsprogrammet räknas enkelt antal enheter fram enligt den mest kostnadseffektiva lösningen.

Produktvalsprogrammet