GOG

Nippelanslutning är standard samt GOS.
Tillverkas med fall samt längd efter önskemål.

Nippelanslutning är standard samt GOS.
Tillverkas med fall samt längd efter önskemål.

Teknisk information

Standardlängder för GOG:
Längsta sida ≤ 350: L= 300mm
Längsta sida > 350 < 800: L= 450mm
Längsta sida ≥ 800: L= 600mm

Material

Galv Z275 /  Aluzink AZ185 /  Magnelis ZM310 /  Rostfritt 316L

Isolering