GLD, GLBB, GLH, GLV

GLD är en rak kanal med inmonterade bafflar.

Rak ljuddämpare GLD
GLD är en rak kanal med inmonterade bafflar. Bafflarna är galvaniserade ramar med isolering.
För att undvika nedsmutsning är isoleringen klädd med Cleantec.

Ljuddämpare låga oktavband GLBB
GLBB är en speciell ljuddämpare för begränsad bygghöjd.
Den ger en hög dämpning i de låga oktavbanden.

Vinkelljuddämpare GLH, GLV
GLH och GLV är en kanal böj med bafflar inmonterade vertikalt/horisontellt.

Material

Isolering