FDMS
Brand/Brandgasspjäll EIS45-EIS60-EIS90

FDMS är ett brand-/brandgasspjäll med en kort byggnadslängd.

FDMS är ett brand-/brandgasspjäll med en kort byggnadslängd.

Enkelt montage sparar tid.

Spjällen är klassade EI60(ve,ho,i-o)S

Monteras i vägg och utanför vägg.

Dimensioner från Ø100-Ø630mm.

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.

Teknisk information

  • P-märkt
  • CE-certifierad enligt SS-EN 15650:2010
  • Testad enligt SS-EN 1366-2
  • Klassificerad enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009
  • Brandklass EIS60
  • Högsta lufthastighet:12m/s
  • Högsta tryckskillnad 2500Pa