ABAV-S3 Kontrollenhet

Kontrollenheten är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs för att ge ett tillförlitligt brandskydd tillsammans med våra rökdetektorer.

Kategori:

Funktion:
Kontrollenheten är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs för att ge ett tillförlitligt brandskydd tillsammans med våra rökdetektorer. ABAV-S3 är försedd med reläkontakter för styrning av t.ex. spjäll och fläktar. ABAV-S3 är dessutom försedd med servicelarm- och fellarmreläer.

I normalt drifttillstånd är endast grön lysdiod (DRIFT) tänd, röklarm- och fellarmreläer är aktiverade (vilströmsreläer) medan servicelarmreläet är oaktiverat.

Vid röklarm tänds en röd lysdiod (LARM) och samtidigt faller röklarmreläerna.

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.