EVC-PY-DA Rökdetektor

Rökdetektor EVC-PY-DA har försetts med en ny optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande brand ökat avsevärt.

Kategori:

Funktion:
Rökdetektor EVC-PY-DA har försetts med en ny optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande brand ökat avsevärt.

Genom den nya konstruktionen kan EVC-PY-DA ersätta den joniserande rökdetektorn, som hittills har varit överlägset bäst. Detekteringskammaren innehåller en lys- och foto diod.

Normalt träffar inte ljusstrålen fotodioden, men när rök tränger in i kammarlabyrinten reflekteras lysdiodens ljusstråle av röken så att den träffar fotodioden. Strömmen genom fotodioden ändras och larm erhålles.

Egenskaper:

  • Automatisk känslighetsjustering
    - längre livslängd
    - färre falsklarm
  • Servicelarm

Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.
Alla våra brandspjäll är typgodkända och CE-märkta.