IRIS Spjäll

IRIS Spjäll är specialdesignade för att justera och kontrollera luftflöden i cirkulära kanalsystem och luftkonditioneringar.

IRIS Spjäll är specialdesignade för att justera och kontrollera luftflöden i cirkulära kanalsystem och luftkonditioneringar.

IRIS Spjället består av ett hus och en bländare av galvaniserat stål. Dimensioner från 80 – 800 mm. Injusteringsmutter och nyckel i plast. Mätpunkter på båda sidor av IRIS spjället för anslutning av tryckventil.

Injusteringstabell som visar luftflödet beroende på öppningspositionerna av IRIS spjället, och korresponderande lufttryck. Packningar för tät anslutning till kanalen.

Alla dimensioner är testade och uppfyller täthetsklass "C" EN 1751.

Montage

För att uppnå korrekt luftflödesnivå och rätt injustering måste montage- och installationsregler följas.

Följande av dessa riktlinjer kommer att garantera optimalt utnyttjande av utrustningen. Notera dock att IRIS spjällen arbetar självständigt oavsett riktningen på luftflödet.