Vi är enormt glada att ännu en gång blivit utsedda av Dagens Industri till ett av Sveriges Gasellföretag för 2015. Vi har ännu en gång lyckats dubbla vår omsättning under den senaste treårsperiodenoch vill passa på att framföra vår tacksamhet till våra kunder och våra leverantörer som bidragit till vår framgång.